List of active policies

Name Type User consent
Polityka prywatności Privacy policy All users
Regulamin Site policy All users

Summary

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

BLOOM T. KAMPE, P. TRĘBACZ, P. TRĘBACZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ul.Grabska 11, 32-005 Niepołomice, KRS 0000819718, NIP 6832107898, REGON 385096941.


Full policy

Polityka prywatności serwisu www.wirtualna-szkola.pl

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych

przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług Wirtualnej

Szkoły poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

BLOOM T. KAMPE, P. TRĘBACZ, P. TRĘBACZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ul.

Grabska 11, 32-005 Niepołomice, KRS 0000819718, NIP 6832107898, REGON 385096941.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne

procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom

nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z

odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o

świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i

aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz

w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania

danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy

stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w

następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego

formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione

osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam

umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich

danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które

może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie

ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich

zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony

internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez

serwis www.wirtualna-szkola.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące

prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do

dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.


Summary

REGULAMIN PLATFORMY WIRTUALNA SZKOŁA

Full policy

1. Platforma moodle: system informatyczny do wspierania procesów edukacyjnych w ramach

działalności dydaktyczno - wychowawczej.

2. Użytkownik: osoba posiadająca konto na platformie moodle.

3. Administrator: osoba odpowiedzialna za realizację kursu oraz sprawne działanie platformy.

4. Z platformy moodle mogą korzystać wszystkie osoby zgłoszone do udziału w kursach. Konto jest

zakładane jednorazowo, automatycznie podczas pierwszego logowania. Dane tworzące profil

Użytkownika: login, hasło oraz adres mailowy nie mogą być powielane przez inne osoby podczas

tworzenia nowego konta.

5. Użytkownicy zobowiązani są do wypełnienia swojego profilu prawdziwymi danymi osobowymi.

6. Aktywacja konta zostaje automatycznie potwierdzona, w przypadku jej braku Użytkownik proszony

jest o kontakt mailowy lub telefoniczny z Koordynatorem kursu.

7. Uzyskanie konta jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystywanie danych osobowych użytkownika

w zakresie koniecznym do obsługi platformy moodle. Administratorem danych osobowych jest

BLOOM T. KAMPE, P. TRĘBACZ, P. TRĘBACZ SP.J.

8. Rozpoznanie faktu udostępniania konta oraz przekazania klucza osobom trzecim jest zabronione i

może skutkować zablokowaniem konta.

9. Dostęp do wybranej edycji kursu jest określony w harmonogramie dostępnym na każdej stronie

kursu i podlega zapoznaniu się z jego zawartością przez Użytkownika.

10. Udostępnianie oraz powielanie materiałów dydaktycznych umieszczonych na platformie oraz

skryptów naukowych jest zabronione.

11. W wypowiedziach zamieszczanych na forum kursu zabrania się zamieszczania treści

nieprzyzwoitych, jak i obraźliwych.

12. Wypowiedzi oraz opracowania zamieszczone przez użytkowników na forum kursu mogą być

modyfikowane, bądź usuwane przez Administratora, w przypadku stwierdzenia ich niezgodności z

postanowieniami niniejszego regulaminu. Dotyczy to w szczególności wypowiedzi, jak i materiałów

nie związanych z zagadnieniami kursu.

13. Administrator Wirtualnej Szkoły może ingerować w platformę poprzez aktualizacje, naprawianie

usterek technicznych lub na prośbę dyrekcji szkoły.

14. Nieprzestrzeganie regulaminu jest równoznaczne z zakazem korzystania z platformy moodle.

15. Regulamin Użytkownika może być modyfikowany.

16. Użytkownik logując się do platformy moodle zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.